5 Simple Statements About smartwatch für iphone Explained

Ett av de enklaste sätten att mäta intensiteten i fysisk aktivitet är Metabolic Equal Undertaking (Achieved). Energiåtgången fileör många aktiviteter har räknats ut, oftast genom att mäta syreförbrukningen för respektive aktivitet, fileör att kunna räkna ut ett medelvärde på syreupptaget for every tidsenhet.PROFIELACTIVITEIT Om aan u

read more